לרשת הקצבים מירושלים

בד״ץ "יורה דעה" הרב מחפוד

ועד השחיטה בבד"ץ יורה דעה הינו גולת הכותרת במפעלותיו של מרן הגאב"ד רבי שלמה מחפוד שליט"א חבר מועצת חכמי התורה

הוא האיש הנושא את כובד עול כשרות השחיטה מזה כששים שנה.

מרן נסמך לתפקידו על ידי כל גדולי הדור מכל העדות והחוגים עוד טרם היה ליד ימינו ואיש אמונו של הגר"י לנדא זצ"ל רבה האגדי של בני ברק.

מצעירותו עוד בימי אברכותו בבני ברק של מעלה בכולל וולאזין ידיעותיו בהלכות שחיטה וטרפות היו לשם דבר.

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל ורבנים חשובים רבים כשהיו רוצים להמחיש לתלמידיהם את דיני הטריפות מתוך הסוגיות במסכת חולין היו מגיעים לבית המטבחיים בבני ברק ושם היה עומד מרן הגר"ש איתם במו"מ של תורה כשהוא מצביע על כל אבר ואבר בבהמה והיכן נכתב בגמ'.

במשך השנים התעוררו פרשיות כשרות שונות בארץ ובעולם וגדולי הדור היו שולחים לפתחו להכרעה, מפרשת ניקור בארה"ב פרשת שור הזבו ועד לפרשת העוף הקרח ועוף הבראקל כאשר מרן הגר"ש שטרנבוך מזמן אותו להתייעצות על כשרות העוף המקובל וככל אשר אמר כך הוחלט.

מרן הגרא"מ שך זצוק"ל שלחו במיוחד לארצות דרום אמריקה לייסד שם שחיטה מהודרת לקהילות המתחזקות.

כיום הוא נחשב לבר סמכא הגדול בדור בענייני מסורת העוף והבהמה שחיטה וניקור.

מרן הגר"ש מחפוד שליט"א מוסר את נפשו ללמד תורה לאלפים במקצועות הקודש של שחיטה מילה ובעיקר ניקור.

ועד השחיטה מתהדר בכך שכל השוחטים והבודקים המנקרים והמשגיחים למדו את רזי המלאכה מפיו ומפי תלמידיו.

כיום ברוך השם חולש מרן שליט"א על שחיטות עוף, הודו ובקר בכמה משחטות בארץ.

כמו כן בשש מדינות ברחבי תבל מתקיימות שחיטת תמידין כסדרן ותוצרתן מגיעה ארצה הן טרי והן קפוא.

למותר לציין כי שיתוף הפעולה המרשים עם קונצרן עוף ירושלים, מסייעת מאד בידי המערכת לעמוד בכל החומרות וההידורים מבית מדרשם של רבותינו מצוקי ארץ מאשר ספג מרן הגאב"ד שליט"א.

כמו כן תפוצת שיווק נרחבת מסייעת בידי היראים לרכוש את התוצרת המהודרת בכל מקום ובמחירים השווים לכל נפש.

כשרות יורה דעה ייחודית מאד בכך שמגוון לקוחותיה אינו מצטמצם לקהילות בודדות אלא מקיף את כל שדרות הציבור וסקרי עומק מוכיחים פעם אחר פעם את מה שכולם יודעים שחיטת הרב מחפוד אליבא דכולי עלמא ורוכשים ממנה כולי עלמא ליטאים כספרדים וחסידים כתימנים כמו גם אנשי ההתיישבות והחרד"לים.

בד״ץ "שארית ישראל"

בד"ץ "שארית ישראל" הוקם לפני למעלה משלושים שנה על ידי רשכבה"ג מנהיג ישראל מרן הגראמ"מ שך זצוקללה"ה, במטרה להעמיד מערכת כשרות עניפה שתיתן  מענה לפי מנהגי והידורי ציבור בני התורה.לבל יאלצו בני התורה, ועמהם כלל החרדים והיראים לדבר ד' יוצאי הישיבות הקדושות, להתפשר על בדיעבד, על קולות שונות בהלכה ובהשקפה.

בשל כך הקים רבינו את מערכת הכשרות בד"ץ "שארית ישראל", והעמיד בראשה את מורינו הגאב"ד הגרח"ש קרליץ זצ"ל, אשר מלבד גדלותו בתורה ובהוראה, היה סמל לעמידה איתנה, ללא מורא, על טהרת ההשקפה, תוך ציות והתבטלות מוחלטת למרנן גדולי ישראל זיע"א. כתלמיד נאמן לרבו יצא לדרך, לא חת מפני איש, אלא ניהל בעוז ובגאון את מערכת הכשרות של בני התורה.

במשך השנים יצא שמעה של מערכת הכשרות שע"י "שארית ישראל" כסמל להידור מקסימלי בכשרות, הממלאת את יעודה נאמנה בכך שבני התורה המהדרים והמדקדקים בכשרות המאכלים יכולים לסמוך על חותם הכשרות של "שארית ישראל" ללא חשש ופקפוק,

בד"ץ "שארית ישראל" חולש כיום על כל תחומי כשרות המזון ובהם שחיטת בקר ועוף באופן המהודר ביותר, כאשר עומלים שוחטים ובודקים תלמידי חכמים ויראי שמיים להכשיר את הבקר והעופות במפעלים בקצוות תבל, כדי לספק בשר למהדרין על פי המסורת המחמירה ביותר וההידורים שהונהגו על ידי גדולי ישראל ויושמו לראשונה בקרב רבני כשרות "שארית ישראל".

במשך השנים יצא שמעה של מערכת הכשרות שע"י "שארית ישראל" כסמל להידור מקסימלי בכשרות, הממלאת את יעודה נאמנה בכך שבני התורה המהדרים והמדקדקים בכשרות המאכלים יכולים לסמוך על חותם הכשרות של "שארית ישראל" ללא חשש ופקפוק,

בד"ץ "שארית ישראל" חולש כיום על כל תחומי כשרות המזון ובהם שחיטת בקר ועוף באופן המהודר ביותר, כאשר עומלים שוחטים ובודקים תלמידי חכמים ויראי שמיים להכשיר את הבקר והעופות במפעלים בקצוות תבל, כדי לספק בשר למהדרין על פי המסורת המחמירה ביותר וההידורים שהונהגו על ידי גדולי ישראל ויושמו לראשונה בקרב רבני כשרות "שארית ישראל".

בד"ץ "תכלית ההידור" הרב ביסטריצקי

שחיטת הרב ביסטריצקי הוקמה לפני למעלה מ30 שנה על ידי הרה"ג הרב לוי ביסטריצקי ז"ל, שהיה רב ואחראי מחלקת הכשרות בעיר צפת והיה מרבניה הדגולים של חסידות חבד, במטרה לספק לציבור חסידי חב"ד וצבור המהדרין בכשרות ברחבי הארץ שחיטת ליובאוויטש ברמת הידור הכי גבוהה שיש ומבלי להתפשר על ההידורים.

בקרב חסידות חב"ד ידועה ההקפדה על שוחטים יראי שמים וחסידי חב"ד, הקפדה שמעוגנת בדברי הרבי בהתייחסותו לנושא השחיטה, ומשכך במשך השנים אנ"ש חסידי חב"ד בארץ סמכו על שחיטות פרטיות כאלה ואחרות ע"י שוחטים העונים על ההגדרה הנ"ל או שבלית ברירה סמכו על שחיטות החסידים השונות,

כיום מותג השחיטה הנקרא 'תכלית ההידור' לקח על עצמו את המטלה והמטרה לספק את השחיטה בצורתה הנ"ל וכשמו כן הוא שחיטה מהודרת עם כל ההקפדות הכשרותיות וההידורים לאורך תהליך השחיטה והבדיקה, החל מאיכות צוות השוחטים והבודקים אנשי מקצוע ויראי שמים הבודקים כל עוף ועוף בבדיקת מעיים, גידים וריאות, כמות המשגיחים, מהירות השחיטה, אורך זמן העבודה ועד לפרטים הקטנים הנוגעים להידור השחיטה.

"תכלית ההידור" גם אחראית על שחיטות בקר בחו"ל וגם זאת עם הקפדה בלתי מתפשרת על כללי ההלכה וההידור למרות המורכבות המוגברת הנדרשת כאשר השחיטה הינה בחו"ל,

בקרב חסידי חב"ד (ולא רק..), הידועים בהקפדתם הכללית בנושא כשרות המאכלים במיוחד, ישנה היענות וביקוש גובר למוצרים מהשחיטה הנ"ל דווקא,

מותג השחיטה 'תכלית ההידור' הינו שחיטת ליובאוויטש בכשרות בד"צ 'תכלית ההידור', ע"ש הרב לוי ביסטריצקי ז"ל

בשל כך הקים רבינו את מערכת הכשרות בד"ץ "שארית ישראל", והעמיד בראשה את מורינו הגאב"ד הגרח"ש קרליץ זצ"ל, אשר מלבד גדלותו בתורה ובהוראה, היה סמל לעמידה איתנה, ללא מורא, על טהרת ההשקפה, תוך ציות והתבטלות מוחלטת למרנן גדולי ישראל זיע"א. כתלמיד נאמן לרבו יצא לדרך, לא חת מפני איש, אלא ניהל בעוז ובגאון את מערכת הכשרות של בני התורה.

במשך השנים יצא שמעה של מערכת הכשרות שע"י "שארית ישראל" כסמל להידור מקסימלי בכשרות, הממלאת את יעודה נאמנה בכך שבני התורה המהדרים והמדקדקים בכשרות המאכלים יכולים לסמוך על חותם הכשרות של "שארית ישראל" ללא חשש ופקפוק,

בד"ץ "שארית ישראל" חולש כיום על כל תחומי כשרות המזון ובהם שחיטת בקר ועוף באופן המהודר ביותר, כאשר עומלים שוחטים ובודקים תלמידי חכמים ויראי שמיים להכשיר את הבקר והעופות במפעלים בקצוות תבל, כדי לספק בשר למהדרין על פי המסורת המחמירה ביותר וההידורים שהונהגו על ידי גדולי ישראל ויושמו לראשונה בקרב רבני כשרות "שארית ישראל".

במשך השנים יצא שמעה של מערכת הכשרות שע"י "שארית ישראל" כסמל להידור מקסימלי בכשרות, הממלאת את יעודה נאמנה בכך שבני התורה המהדרים והמדקדקים בכשרות המאכלים יכולים לסמוך על חותם הכשרות של "שארית ישראל" ללא חשש ופקפוק,

בד"ץ "שארית ישראל" חולש כיום על כל תחומי כשרות המזון ובהם שחיטת בקר ועוף באופן המהודר ביותר, כאשר עומלים שוחטים ובודקים תלמידי חכמים ויראי שמיים להכשיר את הבקר והעופות במפעלים בקצוות תבל, כדי לספק בשר למהדרין על פי המסורת המחמירה ביותר וההידורים שהונהגו על ידי גדולי ישראל ויושמו לראשונה בקרב רבני כשרות "שארית ישראל".

במשך השנים יצא שמעה של מערכת הכשרות שע"י "שארית ישראל" כסמל להידור מקסימלי בכשרות, הממלאת את יעודה נאמנה בכך שבני התורה המהדרים והמדקדקים בכשרות המאכלים יכולים לסמוך על חותם הכשרות של "שארית ישראל" ללא חשש ופקפוק,

בד"ץ "שארית ישראל" חולש כיום על כל תחומי כשרות המזון ובהם שחיטת בקר ועוף באופן המהודר ביותר, כאשר עומלים שוחטים ובודקים תלמידי חכמים ויראי שמיים להכשיר את הבקר והעופות במפעלים בקצוות תבל, כדי לספק בשר למהדרין על פי המסורת המחמירה ביותר וההידורים שהונהגו על ידי גדולי ישראל ויושמו לראשונה בקרב רבני כשרות "שארית ישראל".

בד"ץ "חתם סופר"

בד"ץ "חוג חתם סופר פתח תקווה " הוקם לפני עשרות בשנים על ידי רבנים גאונים ומומחי כשרות בראשות הרב יעקב שמריהו דייטש זצוקללה"ה, במטרה להעמיד מערכת כשרות עניפה שתיתן מענה לפי מנהגי והידורי ציבור היראים לדבר ה׳ .לבל יאלצו בני התורה, ועימהם כלל הקהילות החסידיות להתפשר על בדיעבד, על קולות שונות בהלכה .

בשל כך הוקמה מערכת הכשרות

בד"ץ חוג חתם סופר פתח תקווה אשר נותנת מענה בכל תחומי הכשרות.

במשך השנים יצא שמעה של מערכת הכשרות כסמל להידור בכשרות, הממלאת את יעודה נאמנה בכך שבני התורה המהדרים והמדקדקים בכשרות המאכלים יכולים לסמוך על כך לכתחילה.

בד"ץ "חוג חתם סופר פתח תקווה " נותן כשרות כיום על כל תחומי המזון ובהם שחיטת עופות באופן המהודר ביותר, כדי לספק מזון למהדרין על פי המסורת וההידורים שהונהגו על ידי גדולי ישראל והפוסקים.

כיום מותג השחיטה הנקרא 'תכלית ההידור' לקח על עצמו את המטלה והמטרה לספק את השחיטה בצורתה הנ"ל וכשמו כן הוא שחיטה מהודרת עם כל ההקפדות הכשרותיות וההידורים לאורך תהליך השחיטה והבדיקה, החל מאיכות צוות השוחטים והבודקים אנשי מקצוע ויראי שמים הבודקים כל עוף ועוף בבדיקת מעיים, גידים וריאות, כמות המשגיחים, מהירות השחיטה, אורך זמן העבודה ועד לפרטים הקטנים הנוגעים להידור השחיטה.

"תכלית ההידור" גם אחראית על שחיטות בקר בחו"ל וגם זאת עם הקפדה בלתי מתפשרת על כללי ההלכה וההידור למרות המורכבות המוגברת הנדרשת כאשר השחיטה הינה בחו"ל,

בקרב חסידי חב"ד (ולא רק..), הידועים בהקפדתם הכללית בנושא כשרות המאכלים במיוחד, ישנה היענות וביקוש גובר למוצרים מהשחיטה הנ"ל דווקא,

מותג השחיטה 'תכלית ההידור' הינו שחיטת ליובאוויטש בכשרות בד"צ 'תכלית ההידור', ע"ש הרב לוי ביסטריצקי ז"ל

בשל כך הקים רבינו את מערכת הכשרות בד"ץ "שארית ישראל", והעמיד בראשה את מורינו הגאב"ד הגרח"ש קרליץ זצ"ל, אשר מלבד גדלותו בתורה ובהוראה, היה סמל לעמידה איתנה, ללא מורא, על טהרת ההשקפה, תוך ציות והתבטלות מוחלטת למרנן גדולי ישראל זיע"א. כתלמיד נאמן לרבו יצא לדרך, לא חת מפני איש, אלא ניהל בעוז ובגאון את מערכת הכשרות של בני התורה.

במשך השנים יצא שמעה של מערכת הכשרות שע"י "שארית ישראל" כסמל להידור מקסימלי בכשרות, הממלאת את יעודה נאמנה בכך שבני התורה המהדרים והמדקדקים בכשרות המאכלים יכולים לסמוך על חותם הכשרות של "שארית ישראל" ללא חשש ופקפוק,

בד"ץ "שארית ישראל" חולש כיום על כל תחומי כשרות המזון ובהם שחיטת בקר ועוף באופן המהודר ביותר, כאשר עומלים שוחטים ובודקים תלמידי חכמים ויראי שמיים להכשיר את הבקר והעופות במפעלים בקצוות תבל, כדי לספק בשר למהדרין על פי המסורת המחמירה ביותר וההידורים שהונהגו על ידי גדולי ישראל ויושמו לראשונה בקרב רבני כשרות "שארית ישראל".

במשך השנים יצא שמעה של מערכת הכשרות שע"י "שארית ישראל" כסמל להידור מקסימלי בכשרות, הממלאת את יעודה נאמנה בכך שבני התורה המהדרים והמדקדקים בכשרות המאכלים יכולים לסמוך על חותם הכשרות של "שארית ישראל" ללא חשש ופקפוק,

בד"ץ "שארית ישראל" חולש כיום על כל תחומי כשרות המזון ובהם שחיטת בקר ועוף באופן המהודר ביותר, כאשר עומלים שוחטים ובודקים תלמידי חכמים ויראי שמיים להכשיר את הבקר והעופות במפעלים בקצוות תבל, כדי לספק בשר למהדרין על פי המסורת המחמירה ביותר וההידורים שהונהגו על ידי גדולי ישראל ויושמו לראשונה בקרב רבני כשרות "שארית ישראל".

במשך השנים יצא שמעה של מערכת הכשרות שע"י "שארית ישראל" כסמל להידור מקסימלי בכשרות, הממלאת את יעודה נאמנה בכך שבני התורה המהדרים והמדקדקים בכשרות המאכלים יכולים לסמוך על חותם הכשרות של "שארית ישראל" ללא חשש ופקפוק,

בד"ץ "שארית ישראל" חולש כיום על כל תחומי כשרות המזון ובהם שחיטת בקר ועוף באופן המהודר ביותר, כאשר עומלים שוחטים ובודקים תלמידי חכמים ויראי שמיים להכשיר את הבקר והעופות במפעלים בקצוות תבל, כדי לספק בשר למהדרין על פי המסורת המחמירה ביותר וההידורים שהונהגו על ידי גדולי ישראל ויושמו לראשונה בקרב רבני כשרות "שארית ישראל".

דילוג לתוכן